Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji knih Naklatelství Panteon s. r. o. na těchto internetových stránkách a jsou pro prodávajícího a kupujícího závazné.
Prodávajícím je Naklatelství Panteon s. r. o., se sídlem Národní 21, 110 00 Praha, IČO: 24314498. Kupujícím je osoba, která si objedná u prodávajícího knihy.
Ceny uvedené na těchto internetových stránkách jsou včetně DPH.
Po vyřízení objednávky a jejím převzetí kupujícím bude kupujícímu vystaven daňový doklad. Knihkupcům poskytujeme obvyklý rabat.
Doručení objednávek v České republice
Objednané knihy prodávající zašle kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo jiného subjektu pro přepravu zásilek. Při potvrzení objednávky může kupující zvolit jeden ze čtyř způsobů platby:
a) platba převodem
Kupující se zavazuje předem uhradit celkovou cenu na účet prodávajícího 251410055 / 0300 (ČSOB), jako variabilní symbol uvede číslo své objednávky, jako konstantní symbol 0008.
Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bude platba na účet připsána.
b) platba dobírkou
Prodávající se zavazuje odeslat objednané knihy kupujícímu poštou nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky.
Prodávající se zavazuje zasláním e-mailu informovat kupujícího, pokud nemůže objednávku vyřídit.
Kupující souhlasí, aby prodávající evidoval jeho osobní údaje uvedené v objednávce nebo při zaregistrování a užíval je výhradně pro účely vyřízení objednávek kupujícího a informování kupujícího o činnosti prodávajícího. Prodávající se zavazuje neposkytnout údaje, které mu kupující sdělí, žádné třetí osobě a chránit tyto údaje před zneužitím.
Pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího pozastavit, případně odmítnout.